Dobry początek – spotkanie z nowym Zarządem

maj 5, 2020 | Aktualnosci

W dniu 6 maja odbyło się spotkanie nowo wybranego Zarządu ze związkami zawodowymi oraz Panem Szubstarskim. Spotkanie było krótkie i rzeczowe, co jest dobre samo w sobie. Prezes Hryniewicz w zwięzłych słowach przedstawił siebie i kierunki, w jakich będzie zmierzał oraz najbliższe ruchy. Zapowiedział, że w najbliższych dniach podejmie dialog z NSZZ w sprawie naszego postulatu wypłaty nagrody dla pracowników ze stuprocentową frekwencją.

Wydarzyło się też coś, co pozostawiło najlepsze wrażenie. Otóż do NSZZ „Solidarność” doszły informacje, że ratownicy z puławskiego szpitala nie mają w czym prać swoich ubrań roboczych. Sprawa dotyczy trzech oddziałów pogotowia: w Nałęczowie, Kazimierzu Dolnym i Baranowie. Na reakcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, Piotra Śliwy, nie trzeba było długo czekać: szybki projekt uchwały i pralka dla Nałęczowa została zakupiona. Wspomnieliśmy o tym fakcie na spotkaniu – odpowiedź Pana Prezesa Hryniewicza też była natychmiastowa: dwie pralki idą do ludzi, mało tego, wiceprezes Janiszek dorzucił jeszcze trzy suszarki. I to pokazuje, że jeśli jest wspólne zrozumienie problemu, to nie ma podziału i można szybko działać.

PS.

Po spotkaniu dokonaliśmy szybkiej analizy i pojawiła się taka myśl, że pozytywna ocena obecnego zarządu może wynikać z kontrastu.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 15 =