Dobry kierunek, dobra droga

lis 15, 2023 | Aktualnosci

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza inicjatywa, aby związki zawodowe zaczęły rozmawiać, dla dobra Załogi, wreszcie przybiera realne kształty. Odbyło się spotkanie na którym pojawiły się inicjatywy wspólnego działania. To dobry początek. Oczywiście, bardzo długa droga przed nami. Oczywiście, będzie trudno. Oczywiście, warto i trzeba spróbować. Mało tego trzeba zrobić wszystko żeby się udało. Oczywiście, nie wolno tego porozumienia budować na kłamstwie, bo upadnie. Trzeba mówić prawdę i o nią walczyć. Dla dobra wspólnego nie wytykamy oczywistych ułomność tego spotkania, bo uważamy że czasem trzeba zacisnąć zęby i wytrzymać. Wytrzymać, bo czasy idą trudne.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 9 =