Długo, na śmieciówkach, z niskim wynagrodzeniem

sie 7, 2015 | Aktualnosci

Polska na tle innych państw świata wygląda wyjątkowo niekorzystnie pod względem warunków zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Dane, opublikowane w najnowszym raporcie OECD są przytłaczające.

Na umowach czasowych pracuje w Polsce aż 28,4 proc. zatrudnionych. Za nami jest tylko Chile. Średnia OECD to 11,1 proc. Jeszcze gorzej wypadają statystyki dotyczące młodych pracowników ? do 24 lat. W tej grupie w Polsce aż 71,2 proc. pracuje na czas określony. Wyprzedza nas tylko nieznacznie Słowenia. Średnia OECD wynosi 24,1 proc., a na przykład w takich krajach jak Grecja umowy czasowe wśród młodych stanowią 29,4 proc., w Czechach ? 32,4 proc., Chile ? 45,8 proc., na Węgrzech ? 25,1 proc.

Pod względem wysokości wynagrodzeń Polska wypada także bardzo blado. Realne średnie zarobki w dolarach w 2014 r. wyniosły w Polsce 23649 dolarów, a średnia OECD jest prawie dwukrotnie wyższa ? 44982 dolarów.

Pod względem dysproporcji w zarobkach plasujemy się także na wysokiej, niekorzystnej pozycji w rankingu. Aż 4,1 razy więcej od 10 proc. najmniej zarabiających Polaków dostaje 10 proc. najbogatszych. Pod tym względem wyprzedzają nas jedynie USA, Korea Płd., Chile i Estonia. Średnia OECD to 3,5.

Polacy pracują długo. W 2014 r. przeciętny Polak pracował 1923 godziny. W tym rankingu przed nami są jedynie Meksyk, Korea Płd., Grecja i Chile. Średnia OECD wynosi 1770 godzin. W Niemczech np. ludzie pracują średnio 1371 godzin, w Belgii ? 1576, Australii ? 1664, W. Brytanii ? 1677, Hiszpanii ? 1689, we Włoszech ? 1734.

Źródło. solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 2 =