Dlatego upadają Azoty?

lis 12, 2023 | Aktualnosci

Trzy lata temu (luty 2020)  powstał tekst który przewidywał (jota w jotę)  to co dzieje się dziś z Azotami. Nie trzeba być prorokiem – wystarczy mieć troszkę oleju w głowie i zdrowy rozsądek.

Chcesz wiedzieć co będzie dalej? KLIKNJ 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 13 =