Dlaczego ZZPRC wstrzymało zatrudnianie dzieci pracowników?

paź 12, 2020 | Aktualnosci

Zapis naszego Układu Zbiorowego ( o zatrudnianiu dzieci pracowników)  był obiektem zazdrości w innych firmach. Funkcjonował, raz lepiej raz gorzej, ale … był i funkcjonował. Niestety kierownictwo ZZPRC uznało, że trzeba  skierować wniosek o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy  (niektórzy twierdzą że miał to być element walki z Zarządem i odreagowanie za brak wyboru do Rady Nadzorczej), efekt kontroli jest poniżej.  Czy było warto w imię partykularnych interesów ryzykować dobro dzieci pracowników? – naszym zdaniem – NIE ! . NSZZ Solidarność zrobi wszystko aby korzystny dla Załogi zapis Układu Zbiorowego utrzymał się.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 13 =