Dlaczego występujemy z Forum Partnerów Społecznych?!

lut 26, 2021 | Aktualnosci

Pomysł Forum Partnerów Społecznych jest ciekawą i pożyteczną inicjatywą – dającą poważne szanse na rozwiązywanie realnych problemów Załogi GA ZAP SA w formie dialogu i konsensusu, czyli tak, jak powinno to wyglądać w kraju cywilizacji zachodu. Ma ten pomysł swoje mankamenty, ale można powiedzieć, że są one do pominięcia przy korzyściach, jakie z sobą niesie – generalnie jest to coś nowego i coś, czego wszyscy się uczymy, ale przy założeniu działania w dobrej wierze i pozytywnych emocjach można było (i chyba nadal można) coś dobrego z tego wycisnąć.

               Podstawową ułomnością było to, że wszystkie podmioty traktowane są jak równe sobie. W naszej organizacji – która obecnie jest największą, zweryfikowaną wyrokiem sądowym, w pełni legalną organizacją związkową – było to dyskusyjne i mocno kontrowersyjne od samego początku. Podnosiły się głosy pytające, czemu mamy „ważyć” tyle samo co organizacja licząca 10 członków? Co prawda, to prawda – odpowiedzią była możliwość objęcia przez NSZZ funkcji wiceprzewodniczącego Forum. Jest to naturalne oczekiwanie największej zweryfikowanej wyrokiem sądowym organizacji związkowej!

               I jak wróble ćwierkają, bez takiej weryfikacji też jesteśmy największą organizacją – nie tylko w Grupie Azoty Puławy, ale w samych ZAP też.

               Przysłowiową czarę goryczy przepełniło kuriozalne i karykaturalne pismo, jakie wpłynęło do naszego związku, od pana Bartłomieja Tarkowskiego, po którym ręce nam opadły, a nerwy puściły. Związki zawodowe, które prawdopodobnie i mocno hipotetycznie w naszej firmie zrzeszają kilka lub kilkanaście osób, mając jednego przewodniczącego, będą miały dwa razy więcej głosów niż NSZZ. W naszej ocenie to nie tylko bezwstydne, ale tak absurdalne, że nie można tego tolerować i de facto legitymizować.

               Niestety ułomne prawo związkowe pozwala, żeby grupa cwaniaków czyniła sobie z fantastycznej idei związkowej żerowisko. Bezwstydnie pobierają nie tylko apanaże, ale też unikają pracy dzięki temu, że prawo pozwala im nie przychodzić do pracy taką ilość godzin w miesiącu, ilu mają rzekomo członków. Dlatego trudno się dziwić, że ich członkowie nie muszą płacić składek przez księgowość, nie muszą składać deklaracji, które mogą być zweryfikowane przez pracodawcę i sąd. Ważne, że informują, ilu mają rzekomo członków – a pracodawca jest zobowiązany wypłacić im określoną kwotę pieniędzy i udzielić odpowiedniej ilości godzin wolnego. Tajemnicą poliszynela jest to, że przewodniczący w tym czasie świadczą pracę zarobkową w innym miejscu albo zwyczajnie odpoczywają, robią zakupy, uskuteczniają rekreację na działeczce etc., etc.

Takie są faktyczne powody zawieszenia naszego członkowska w Forum.

               Sugerujemy, aby głosy Forum były uzależnione i proporcjonalne do ilości członków odprowadzających przez oficjalną rachubę płac składki – bo to jedyny realny sposób na zweryfikowanie cwaniaków próbujących zapewnić sobie dolce wita kosztem naszej Załogi.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 9 =