Dlaczego warto?!! Dlaczego trzeba?!!

sie 24, 2022 | Aktualnosci

Ten tekst jest dla kumatych, bo takich zrzeszamy w NSZZ Solidarność i takich potrzebujemy KLIKNIJ😊

Poniżej zamieszczamy cytaty ze strony Komisji Krajowej i Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność.

Niech każdy sobie odpowie, czy w trudnych czasach, przez ciemną dolinę warto iść z kimś silnym i profesjonalnym, czy z leszczem zainteresowanym ochroną prywatnego lukratywnego związkowego dolce wita, kosztem swoich członków? Wybór jest oczywiście sprawą osobistą, ale czy warto narażać przyszłość swojej rodziny i nie zabezpieczyć się od skutków nieprzewidzianych zdarzeń pracowniczych. Najlepszym ubezpieczeniem jest: członkostwo w największym i najbardziej profesjonalnym związku zawodowym  funkcjonującym w Grupie Azoty Puławy czyli:

NSZZ Solidarność.

“Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jest obecnie największym w Polsce związkiem zawodowym. Zorganizowani w naszym Związku pracownicy różnych zawodów, razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

NSZZ „Solidarność” oferuje swoim członkom profesjonalizm i doświadczenie. Jesteśmy najlepszym głosem ludzi pracy, a od Ciebie zależy czy ten głos będzie silniejszy.

Nasze dziś to nieustanna dbałość o poprawę warunków pracy i życia. Stawiamy na profesjonalną obsługę naszych członków. Profesjonalna obsługa prawna, szkolenia, otwartość na problemy zwykłych ludzi to nasze atuty. W swojej pracy wykorzystujemy doświadczenia międzynarodowe. NSZZ Solidarność jest między innymi członkiem Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Światowej Konfederacji Pracy.

NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego to blisko 30 tysięcy członków. Obejmujemy swoim działaniem większą część województwa lubelskiego. Posiadamy struktury w blisko 600 zakładach pracy.”

No i na koniec, jeszcze jedna informacja: kto z kim chce i może rozmawiać ?

Takie pytanie: czyjej pieczątki nie ma na poniższym piśmie😉

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 14 =