Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów z KSPCH

lis 17, 2018 | Aktualnosci

W dniach 25-26 października 2018 r. w Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Z 284 wybranych w całym kraju delegatów, obecnych na obradach było około 270 oraz  zaproszeni goście.

W pierwszej uroczystej części KZD były wystąpienia gości Zjazdu, między innymi Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, Premier – Beaty Szydło, Minister Elżbiety  Rafalskiej, Prezesa IPN – Jarosława Szarka, byłego przewodniczącego KK – Mariana Krzaklewskiego.

Wypowiedź M. Krzaklewskiego była dla mnie osobiście bardzo ważna i podziękowałem mu osobiście za tą wypowiedź, ponieważ zwrócił się on do Prezydenta RP z apelem o pomoc w wprowadzaniu w naszym kraju branżowych układów zbiorowych pracy. Jak wspomniał na jednym z KZD omawiał ten temat z śp. Prezydentem RP – Lechem Kaczyńskim, który wówczas stwierdził, iż jest to temat bardzo istotny, którym należy się zająć. M. Krzaklewski jednoznacznie stwierdził, że we Francji w której uzwiązkowienie jest nieduże, układami branżowymi jest objęte prawie 100% przemysłu a w Polsce nie ma ich w ogóle, to trzeba zmienić. Prezydent RP – Andrzej Duda po zakończeniu części oficjalnej przeszedł po Sali witając się praktycznie z każdym delegatem i wówczas ja również powołałem się na wypowiedź M. Krzaklewskiego i prosiłem o wsparcie w sprawach układów branżowych.

Po tych wystąpieniach oraz złożeniu sprawozdań z działalności KK i KKR rozpoczęła się część wyborcza. Jedyny kandydat na przewodniczącego – Piotr Duda uzyskał 248 głosów na 267 głosujących.

Następnie wybierano członków Komisji Krajowej ( 56 osób), pozostała część KK, to już wybrani na Kongresach i WZD, przewodniczący Regionów i Sekretariatów.

Zgłoszono 56 kandydatów, wybór dokonał się więc w pierwszej turze i wszyscy zgłoszeni zostali wybrani. Z wielką satysfakcją informuję, że w tej kadencji nasz Sekretariat będzie miał więcej członków KK niż poprzednio a będą to: Tadeusz Szumlański; Krzysztof Zieliński, Piotr Łusiewicz oraz Mirosław Miara.

Po wyborach KK przystąpiono do wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej – 16 osób. Tutaj wybory już nie poszły tak gładko. Zgłoszono jednego kandydata więcej niż było miejsc, niektóre ze zgłoszonych osób budziły kontrowersje delegatów w dyskusji podczas prezentacji.

Po trzech turach, ponieważ niektórzy kandydaci nie osiągali wymaganego minimum głosów, zdecydowano o zostawieniu wakatu na jedno  stanowisko w KKR do następnego KZD. Nasz Sekretariat również w składzie KKR ma swojego przedstawiciela ( chociaż podczas prezentacji nie informował o tym, że jest członkiem Rady KSPCH), jest nim Zbigniew Adamczak. Z dumą mogę powiedzieć, iż wszyscy pozostali koledzy kandydujący na członków Komisji Krajowej mówili o swojej przynależności do Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Tak czy inaczej nasza drużyna branżowa jest w obecnej kadencji liczniejsza z czego należy się cieszyć, oby tylko sprawy branżowe były priorytetowe dla naszych przedstawicieli w tej kadencji, bo zapewne jest taka potrzeba wzmocnienia branż.

Po dokonaniu wyborów (KK i KKR) a również w trakcie ich trwania delegaci uchwalili kilkanaście uchwał, między innymi Uchwałę Programową. Przesyłałem projekt tej uchwały wcześniej, jak będę miał tą uchwałę w przyjętej wersji to ja roześlę. W uchwale programowej jest zapisane między innymi o tym, że w nowej kadencji sprawa układów zbiorowych będzie priorytetowa dla naszego związku.

Delegaci głosowali uchwałę dotyczącą wprowadzenia sądów koleżeńskich, niestety ta uchwała nie otrzymała wymagającej ilości głosów.

Jedną chyba z historycznych uchwał jaka została na tym KZD przyjęta, było uchwalenie kadencji 5 -letniej. Po zarejestrowaniu Statutu z tą zmianą, co nastąpi najprawdopodobniej w styczniu, obecna kadencja dla wszystkich struktur naszego związku będzie wynosiła: 2018 – 2023.

Mirosław Miara – Przewodniczący KSPCH

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 9 =