Debata Publiczna – Zaproszenie

lip 9, 2012 | Z kraju, Z miasta

Senator RP Stanisław Gogacz

oraz Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy S.A.

zapraszają na

DEBATĘ PUBLICZNĄ

 

 

?LUBELSZCZYZNA NIE ZGADZA SIĘ NA PRYWATYZACJĘ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY?

 

 

W Debacie udział wezmą pracownicy Zakładów Azotowych, przedstawiciele miast i miejscowości Lubelszczyzny, zaproszony został także Minister Skarbu Państwa

 

Celem Debaty jest wysłanie przez mieszkańców Lubelszczyzny wyraźnego sygnału do Ministra Skarbu ? właściciela 50,67% akcji ? aby nie reagował na publiczne wezwanie Spółki Synthos ? na sprzedaż 100% akcji ? adresowane do akcjonariuszy Zakładów Azotowych Puławy.

Podczas Debaty zostanie zaproponowane podjęcie stanowiska broniącego takiego statusu właścicielskiego Zakładów w którym Skarb Państwa będzie posiadał ? tak jak obecnie ? ponad 50% akcji Zakładów Azotowych Puławy. Pod stanowiskiem uczestnicy Debaty będą mogli się podpisać (projekt stanowiska od czwartku na stronie www.stanislawgogacz.pl)

Debata odbędzie się w sobotę 14 lipca 2012r.

   o godzinie 10.00 w Lublinie przy ul. Okopowej 5

na auli (I piętro)

 

Program debaty:

10.00 ? prezentacja stanowiska przez Senatora Stanisława Gogacza

10.30 ? przemówienie Przewodniczącego KM NSZZ Solidarność Zakładów

Azotowych Puławy Pana Andrzeja Jacyny

10.50 ? dyskusja

12.00 ? przyjęcie stanowiska

 

P.S. Bardzo proszę o obecność oraz o rozpropagowanie zaproszenia gdyż od tego będzie zależała siła naszego stanowiska.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 9 =