Czytanie – trudna sztuka

mar 17, 2022 | Aktualnosci

Wszyscy Pracownicy  Zakładów Azotowych Puławy sądzili, że porozumienie płacowe w zeszłym roku nie zostało podpisane przez ZZPRC, bo było dla tychże Pracowników niekorzystne, bo np. zawierało niekorzystne zapisy dotyczące dodatku zmianowego. Później jednak (te same zapisy)  okazały się korzystne i  zostały bez gadania przez pana Wręgę  podpisane pomimo, że NSZZ Solidarność była gotowa je zablokować. Kolejnym argumentem były ponoć niekorzystne zapisy dotyczące najniższej krajowej (poniżej zamieszczamy odpowiedź Zarządu w tej sprawie – warto poczytać).

Prawda jest jednak dużo bardziej prozaiczna, panowie związkowcy z ZZPRC zarabiający grubo ponad 10 tys. na miesiąc ( a przez wiele miesięcy dużo więcej), zablokowali wypłatę 2500 i podwyżki bo …. UWAGA … nie mieli czasu doczytać. Dokument – widziały !, przeczytały! i podpisały!  WSZYSTKIE inne organizacje – tylko nie działacze ZZPRC.  Czyż to nie fantastyczne: 3500 ludzi bez kasy bo panowie mieli inne zajęcia – może polowanie?, może jakaś ważna manifestacja w Warszawie?, może rozpędzanie nieistniejącej pikiety od swoim biurem? – opcji jest sporo- szkoda, że żadną z nich nie jest dobro Załogi  ZAP.

PS. Pan Wręga nie tylko nie potrafi czytać, ale też nie wie co podpisuje. Bo w  par.10 pkt 3 Umowy Społecznej z września 2014 własnoręcznie potwierdził,  że zgadza się na sprzedaż DW Jawor. Bycie kłamcą to nienajlepsze rozwiązanie, ale bycie nieudolnym kłamcą jest dodatkowo żałosne. Raz kłamca – zawsze kłamca.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 4 =