Czy pedofile są wśród nas?

paź 20, 2023 | Aktualnosci

Gdy na horyzoncie pojawiają się trudne pytania, Pan Sławomir Wręga przewodniczący ZZPRC włącza tryb sensacyjnych tematów zastępczych ileż to ich już było, jak choćby:
• Ogniska dewiacji seksualnych.
• Prześladowanie wdów i sierot.
• Tajne awanse i podwyżki (ileż to razy Kamiński był awansowany na dyrektora, a nawet na członka zarządu).
• Przekręty dotyczące parkingów i ścieżek rowerowych.
• Samochody błądzące po fabryce w poszukiwaniu melaminy.
• Obozy pracy.
• Tajemnicze fragmenty strategii.
• No i ostatni hit poszukiwanie taczki.
Przykładów można mnożyć – a oskarżenia o pedofilię to tylko kwestia czasu.
Panie Wręga do Pana jako lidera KOP mamy następujące pytania:
Jaką ofertę mają dla Zakładów Azotowych Puławy ci których wspierał Pan w wyborach?
Kiedy ruszy Kapro i Melamina?
Kiedy podwyżki, bo skoro nauczyciele dostaną 30 % – to ile my?
Kiedy zostaną zatrudnieni ci wszyscy którym nie przedłużono umów?
Kiedy wyjście Puław w Grupy?
NSZZ Solidarność stoi na stanowisku, że należy wyegzekwować od Orlen konkretną ofertę (dlatego potrzebne jest nam referendum) – żeby ją zrealizować albo żeby ktoś inny złożył lepszą.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 6 =