Czy na Zakładach może być SMR, czyli Small Modular Reactor?

paź 2, 2023 | Aktualnosci

Minister Artur Soboń twierdzi że tak. Wystąpił do ORLEN Synthos Green Energy z zapytaniem: gdzie na Lubelszczyźnie jest najlepsze miejsce dla tego typu inwestycji. Odpowiedź jest jednoznaczna: w Puławach i nigdzie indziej. Że na Lubelszczyźnie ma być SMR wiedzą wszyscy – czy powinien być w Puławach – zdaniem NSZZ : tak. Co to dla nas znaczy? Ot choćby 700 miejsc pracy na jakieś 60 lat. Warto o to walczyć? Warto! Trzeba determinacji zarządu i wsparcia polityków – do roboty wiara.
Wystarczyło, że NSZZ Solidarność – dała znak do wyjścia z Grupy w Tarnowie , wystarczyło, że pojawiła się propozycja Orlenu przejęcia nas i posypały się propozycje.
Szkoda byłoby zmarnować taką szansę, dlatego apelujemy o udział w Referendum i wsparcie wyjścia z Grupy Tarnów. Trzeba iść za ciosem.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 4 =