CZEKAMY NA PODANIA OD PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ

paź 17, 2016 | Aktualnosci

PRZYPOMINAMY, ŻE OD 12 PAŹDZIERNIKA DO 18 LISTOPADA CZEKAMY NA PODANIA OD PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ W SPRAWIE BONÓW ŚWIĄTECZNYCH I ODPISÓW NA 17 AKCJĘ POMOCY POLACY RODAKOM. PO TYM TERMINIE PODANIA NIE NIE ZOSTANĄ ZREALIZOWANE. PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE NASZEJ PROŚBY.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 3 =