Czegoś brak

mar 25, 2022 | Aktualnosci

Po lekturze wpisów (poniżej) Marka z ZZPRC mamy taką zabawę: Czego temu Panu brakuje? – możesz wybrać 7 odpowiedzi.

  1. Kultury

  2. Hamulców

  3. Rozsądku

  4. Dobrego wychowania

  5. Widoków na wygraną

  6. Stężenia

  7. Ciśnienia

PS.

Czy w programie Pana Mandziarza i Skwarka, był taki punkt jak:  zgoda na konsolidację z Tarnowem, sprzedaż STOZAP i PROZAP, oraz oddanie REMZAP do Tarnowa? Bo może przeoczyliśmy? Jeśli był, to pan Mandziarz ma 1000 % racji.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 2 =