Czarny piątek po azotowemu

lis 29, 2019 | Aktualnosci

Historia nie jest długa:

  • Złożyliśmy grzeczne pismo z prośbą o nagrodę świąteczną.

  • Pan Prezes, doktor Bednarz, w swoim własnym imieniu zaproponował nam 800 PLN.

  • Dowiedzieliśmy się, że w Tarnowie dostaną 1600 PLN (600 – zysk, 1000 ZFŚS)

  • Nasi eksperci finansowi obliczyli, że ogromne kwoty z naszej firmy są transferowane za używanie logo Grupy Azoty do Tarnowa.

  • Złożyliśmy pismo jak niżej.

Cały dzień zastanawialiśmy się:

  • Czemu Zarząd nie przedstawił swojej propozycji?

  • Czemu zależy mu na kolejnym sporze zbiorowym?

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 12 =