Coraz bliżej fuzji Tarnowa i Puław?

gru 6, 2012 | Z kraju

Komisja Europejska pyta konkurentów Zakładów Azotowych Puławy i Azotów Tarnów o ich postrzeganie ewentualnej fuzji obu spółek. Władze Tarnowa, mają nadzieję że zgoda Komisji na połączenie nastąpi jeszcze przed świętami.

Zgodnie z harmonogramem KE ma obecnie 25 dni roboczych na podjęcie decyzji w sprawie fuzji. Jednak jeśli wystąpią dodatkowe okoliczności czas na decyzję może się wydłużyć.

Dla planów polskich spółek pozytywne informacje nadeszły z sąsiednich krajów. KE zapytała odpowiedników naszego UOKiK w Niemczech, Czechach, Słowacji i Litwie o ich opinie w sprawie fuzji i ewentualny wpływ na ich rynek. Dwa z urzędów odpowiedziały, że nie widzą przeciwwskazań a dwa kolejne w ogóle nie odniosły się do sprawy. W praktyce oznacza to, że wszystkie urzędy zdecydowały się, aby to Komisja podjęła ostateczną decyzję w sprawie fuzji.

Najnowsze zapytanie KE z którym zwróciła się do polskich spółek dotyczyło kwestii największych konkurentów na rynku nawozów. Tarnów musiał m.in. podać swoich największych rywali.

Takie postępowanie KE jest typowe. Chodzi o wypytanie konkurencji co ona sądzi o fuzji. KE sprawdza, czy ewentualne obawy faktycznie wynikają z możliwości naruszenia reguł konkurencyjności, czy są spowodowane chęcią przeciwstawienia się konkurentowi.

Jeżeli i tu nastąpią pozytywne rozstrzygnięcia oznaczać to będzie że zgoda na fuzję jest o krok bliżej.

Jak nam powiedział prezes Grupy Azoty Jerzy Marciniak, spółka liczy na to, że decyzja KE nastąpi jeszcze przed świętami.

 

Źródło.wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 3 =