Co z referendum – megaważne.

paź 17, 2023 | Aktualnosci

Do tej pory Referendum było ważne, a teraz staje się superważne. Było ważne, bo miało potwierdzić wolę Załogi:  u podmiotu (Orlen) i formacji (PiS) – choć de facto wszystkie strony były zgodne co do kierunku. No może nie wszystkie, bo stronnictwo tarnowskie w Puławach miało i ma się nader dobrze.
Dziś Referendum jest superważne, bo musimy walczyć z czasem i wymóc na decydentach podjęcie działań które będą nieodwracalne, albo trudno odwracalne w przyszłości. Dlatego pokazanie determinacji Załogi jest dziś megaważne. Musimy zmusić Orlen do złożenia nam oferty – dotyczącej przyszłości, bytu Załogi, bezpieczeństwa zatrudnienia, podwyżek, premii za przejście, programu rozwoju i inwestycji, a co najważniejsze uruchomienia Kapro i Melaminy.
Ktokolwiek przyjdzie będzie musiał przebić tę ofertę. Dlatego  jeśli ktokolwiek dobrze życzy naszej firmie i samemu sobie powinien biegusiem brać udział w głosowaniu – które jest JEDYNYM formalnym i namacalnym dowodem na to czego chce Załoga.
Jak schowamy głowę w piasek, albo gdy będziemy potulni jak w 2012 roku, to żal będziemy mogli mieć tylko do siebie.
Dziś NSZZ Solidarność walczy o przyszłość nas wszystkich.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 12 =