Co szósta osoba pracuje na śmieciówce

paź 31, 2014 | Aktualnosci

1,6 mln osób pracuje w Polsce na umowach śmieciowych, podaje ?Dziennik Gazeta Prawna?. 
Dotychczas brakowało konkretnych danych dotyczących liczby osób pracujących na umowach śmieciowych. Opierano się jedynie na szacunkach i prognozach. Z pomocą przyszedł GUS, który wyliczył, że w ubiegłym roku w firmach zatrudniających ponad 9 osób na umowach zlecenie i umowach o dzieło pracowało 1,25 mln osób. Liczba zatrudnionych na takich umowach wzrosła o 24 proc.
Według własnych obliczeń gazety, na śmieciówkach obecnie pracuje 1,6 mln Polaków. Taka forma zatrudnienia najczęściej stosowana jest w firmach ochroniarskich i sprzątających. Według GUS na drugim miejscu pod względem liczby osób zatrudnionych na takich warunkach jest przemysł przetwórczy. Trzecie miejsce zajmuje handel samochodami i ich naprawa, kolejne edukacja i  działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =