Co się odwlecze …

maj 18, 2020 | Aktualnosci

Przedstawiciele NSZZ Solidarność (z  przewodniczącym Piotrem Śliwą na czele) odbyli negocjacje w sprawie wypłaty specjalnej premii dla osób, które są liderami frekwencji podczas pandemii. Zarząd początkowo nastawiony był sceptycznie do naszego pomysłu. Przedstawiliśmy szereg argumentów nieznanych Zarządowi, który nie pozostał dłużny i wskazał, że istnieje fundusz, z którego przełożeni mogą i powinni korzystać w takich przypadkach.

Reasumując – obie strony uznały, że temat powinien być kontynuowany, ale w chwili, gdy będzie zamknięty pewien etap i będzie bliżej znany wpływ pandemii na finanse GA ZAP.

Podsumowując: nasze argumenty były logiczne i zaskakujące, dlatego wpłynęły na zmianę postawy Zarządu. Mogły być tak skuteczne, bo były prawdziwe. Były takie, bo pochodziły prosto od związkowców.

 Wniosek jest taki: każdy związkowiec (NSZZ 😊) powinien utrzymywać ścisły kontakt z Komisją Zakładową i 3 razy dziennie informować o tym, co dzieje się na fabryce – tylko wtedy możemy być skuteczni.

W czerwcu wracamy do tematu 😉.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 1 =