Co Platforma zrobiła dla Zakładów w Puławach ?!

kwi 19, 2023 | Aktualnosci

To nie jest nasza opinia o Platformie i jej liderze Włodzimierzu K.arpińskim, ale człowieka który zna ich od podszewki.

 KLIKNIJ bo nie uwierzysz 

Włodzimierz Karpinski był ministrem skarbu w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, dopóki nie wymiotła go stamtąd afera taśmowa.
Pochodzi z Puław.
Jako minister nie potrafił przywrócić samodzielności jednemu z najwiekszych zakładów Lubelszczyzny – Zakładom Azotowym w Puławach!
To wielkie przedsiębiorstwo, jedno z największych w Europie w tej branży, zostało podporządkowane znacznie mniejszej spółce – Zakładom Azotowym w Tarnowie.
Zmiana tego stanu rzeczy była jednym z najważniejszych zadań ministra.
Nie potrafił tego!
Teraz ważą się losy drugiego potentata Lubelszczyzny, a mianowicie Bogdanki, która broni sie przed wrogim przejęciem ze strony innej spółki skarbu państwa – Enei.
Co zrobił minister, aby temu przeciwdziałać? Nic!
Przykłady nielojalności wobec własnej ziemi ze strony Karpińskiego można mnożyć.
Nie mając żadnych dokonań minister przypisuje sobie wpływ na budowę dróg Lubelszczyzny: 17,12,19.
Pomijając już, że są to drogi, których budowa jest opóźniona w stosunku do innych w Polsce, to udziału Karpinskiego w tym nie było i nie ma żadnego.
Karpinski kłamie i przypisuje sobie zasługi Żmijana i w niewielkim stopniu prezydenta Żuka!
Ten ostatni ma swoje zasługi, ale też akurat nie w sprawie budowy dróg.
Kiedy się to wie i widzi plakat reklamujący Włodzimierza Karpinskiego: „Dotrzymałem słowa! Dla lubelskiego!”, to nie pozostaje nic innego, jak zacytować samego ministra nagranego u Sowy:
„Ch..j z tą Polską Wschodnią!”

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 12 =