Co by tu jeszcze ……,Panowie?

lis 3, 2020 | Aktualnosci

Już się prężą mózgów szeregi, wzrok się pali,
Już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali.

A oni myślą w ciszy domowej czy w mózgów treście:
“Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?

                                                             Wojciech Młynarski

Szanowny Panie Przewodniczący ZZPRC.

Wydaje mi się mocno niestosownym aby, w sytuacji kiedy próbujemy jako grupa zawodowa upominać się o swoje słuszne prawa, Pan i Pańscy koledzy z Zarządu ZZPRC nazywali kłamcami tych, którzy nam pomagają. Nie pozwolimy obrażać siebie i innych. Skoro nie potrafi Pan ani Pańscy koledzy z Zarządu ZZPRC pomóc w realizacji naszych postulatów prosimy: nie przeszkadzajcie.  Już jedną sprawę zepsuliście (chodzi o zatrudnianie dzieci pracowników). Musimy teraz dwoić się i troić aby jednak ten zapis został w ZUZP.

Rozumiem, że grupa zawodowa Mistrzów i Starszych Mistrzów nie jest w sferze zainteresowania Waszego związku zawodowego, zresztą jasno się Pan wyraził o nas kilka lat temu w mojej obecności, ale nie znaczy to, że można sobie z nas „dworować” do woli.

Nie zgadzam się również jako związkowiec i członek Zarządu NSZZ Solidarność aby w jakikolwiek sposób publicznie szkalowano mój związek i oczekuje, że w przyszłości nie powtórzą się podobne sytuacje. Taka postawa Zarządu ZZPRC tylko daje oręż Zarządowi GA ZAP S.A., aby nas rozgrywać i może opóźnić a co najgorsze zniweczyć szanse wprowadzenia dodatku.

Liczę, że moje pismo zostanie przyjęte ze zrozumieniem a nie będzie obiektem komentarzy, czy wycieczek personalnych.

Pozdrawiam

Wojciech Powszedniak

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 12 =