Choćby skały …..kasa będzie

lis 15, 2022 | Aktualnosci

Wonga jak dzik przypuścił szarżę na Forum Partnerów Społecznych. Fakt ten nie budzi wątpliwości, a zajadłość oparta na kłamstwach i pomówieniach sięga zenitu. Wyjaśnienie czemu to robi jest proste: to jedyny kanał który można  wykorzystywać do dialogu: związków zawodowych i Zarządu.

Dziś Wonga jest już politykiem, jego najważniejszy cel to obalenie PiS na Lubelszczyźnie, co oficjalnie już zakomunikował, drugim jest kandydowanie do sejmu z list PSL, jeśli członkom jego związku pasuje finasowanie jego bilbordowej kampanii wyborczej ze składek … nie nasza sprawa.

NSZZ Solidarność nie waha się w stosowaniu „kryterium ulicznego”, ale jest to ostateczność – jeśli Zarząd nie wykazuje chęci podejmowania dialogu dla dobra Załogi. Taka bardzo poważna groźba wisiała nad nami w ostatnich dniach. Na szczęście wszystkie strony zrobiły pół kroku do tyłu i okazało się że dzięki temu tworzy się pole do porozumienia. Niełatwego, bo nie żyjemy w łatwych czasach, ale dającego ograniczoną satysfakcję – nie zamykającą drogi do kolejnych pozytywnych rozwiązań.

Już w piśmie z dnia 26 października daliśmy Zarządowi termin do 15 listopada na podjęcie decyzji co do wypłaty nagrody dla Pracowników GA ZAP. Zarząd dotrzymał terminu, spotkaliśmy się w ramach FPS – podjęliśmy trudne rozmowy dotyczące nie tylko nagrody, ruchów płacowych, ale też bardzo trudne rozmowy dotyczące nierentownych wydziałów.

6 lat zamiatania problemów pod dywan doprowadziło do tego że teraz wyłażą z pod niego w najbardziej ohydnej formie – szczury już uciekają z okrętu i szukają sobie miękkiego lądowania, chcąc zostawić innych w błocie.

Ustalenia z FPS są następujące:

1)W listopadzie 2022 roku  każdy pracownik GA ZAP dostanie 5000 PLN brutto.

2) Fundusz nagród dyrektorów zostanie podzielony i jego część zostanie rozdzielona pomiędzy mistrzów i starszych mistrzów. Tu konieczne są zmiany w ZUZP i dołożenie tego dodatku do jego treści. Muszą go więc podpisać pozostałe związki zawodowe. Jak postąpi Wonga i Targowica? Trudno zgadnąć – kasa leży na stole. Nasza propozycja jest taka: jak wam nie pasuje, że ludzie będą zarabiać więcej – to wasi członkowie nie muszą kasy brać.

3) Od stycznia 2023 mamy gwarantowane podwyżki średnio 500 PLN na pracownika, dzielone procentowo – podobnie jak liczone od tego pochodne np. dodatek zmianowy.

4) Oczywiście powyższe podwyżki w żaden sposób nie blokują negocjacji płacowych w 2023 – są tylko GWARANCJĄ podwyżek i choćby skały …. – to każdy podwyżkę dostanie.

Powyższe porozumienie w naszej ocenie mogłoby być korzystniejsze gdyby Wonga i Targowica nie angażowały się w spór polityczny i nie walczyły o mandaty poselskie tylko o Załogę. Zamiast wydawać pieniądze związkowców na bilbordy warto zawalczyć o to żeby w ich portfelach było więcej pieniędzy.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 10 =