Chcesz wyjść z Grupy – głosuj na nich !

cze 8, 2023 | Aktualnosci

MIEJSCE NR 7 Rafał Nowak i jestem rodowitym puławianinem i dumnym mieszkańcem naszego grodu.

Mam 52 lata , cudowną Rodzinę: żonę i 2 synów.

Kandyduję do Rady Pracowników z rekomendacji NSZZ „Solidarność” przy Grupie Azoty „Puławy” SA.

Kiedy 29 lat temu przekraczałem bramę ZA podejmując pracę w Zakładowej elektrociepłowni, będąc kontynuatorem rodzinnych tradycji, nie spodziewałem się, że stanę się świadkiem tylu różnych wydarzeń… Reorganizacje, przekształcenia własnościowe, karuzela stanowisk…  – można by długo wymieniać.

Jako człowiek pracy, który zaczynał swoją karierę zawodową od stanowiska robotniczego pracując na zmiany, do obecnie zajmowanego starszego specjalisty w Pionie Energetyki, kierowałem się zasadami współpracy i dialogu, a nie wszechogarniającego Nas obecnie konfliktu. Te podejście chciałbym kontynuować pracując na rzecz naszej społeczności zakładowej w Radzie Pracowników. Obecna sytuacja wymaga ludzi w Radzie nie słuchających poleceń, samodzielnie myślących i mających odpowiednie kwalifikacje. Dzisiejsza sytuacja jest z tych zero- jedynkowych, albo jesteś za dalszym niewolnictwem pod Tarnowem, albo jesteś po jasnej stronie mocy i popierasz właściwą „drużynę pierścienia”. Choć to może skutkować tym, że nie zostanę wybrany, nie będę Wam obiecywać „gruszek na wierzbie”, żyjemy w ciężkich czasach , a nawet jak Nam się uda wyzwolić z kajdan Tarnowa, to czeka Nas okres sprzątania po bałaganie (łagodnie to ujmując ) jaki nam Tarnów zgotował.

Trzeba się przygotować na kolejny walec zmian, gdzie niestety co widać już teraz, mogą ucierpieć pracownicy naszej spółki. Dlatego proponuję swoją kandydaturę – osoby mającej teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą reorganizacji i restrukturyzacji, która nie da się zmylić hasłom.
Wiedza ekonomiczna jaką posiadam pomoże ocenić skutki, każdej proponowanej zmiany przez zarząd spółki.

Jako człowiek dialogu nie mam zamiaru oceniać i krytykować moich kontrkandydatów startujących do Rady.

Apeluję  do Was i Waszej zbiorowej mądrości, abyście wybrali tak żeby nie trzeba powtarzać słów poety: „że Polak nowe sobie przysłowie kupi, że przed stratą i po stracie głupi”.

Z góry dziękuję za udział w głosowaniu, a w szczególności za głosy oddane na „drużynę pierścienia”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIEJSCE NR 9  Mateusz Piwoński mam 29 lat i pracuje w zakładzie kaprolaktamu, ale chcę i będę reprezentował  wszystkich pracowników w naszego  zakładu .

Świat można zawojować małymi krokami. Będę chciał poprawić jakość pracy nas wszystkich.

Chciałbym mieć jakiś wpływ na to co się dzieje na naszych instalacjach, na to jakie dokonywane są tam zmiany – muszą być mądre, uczciwe i sprawiedliwe.

Zamierzam tutaj pracować do swojej emerytury, dlatego nie będę siedział z założonymi rękami i czekał na to co przyniesie jutro. Nie możemy tylko dryfować.

Do pracy napędzacie mnie Wy moje koleżanki i koledzy, a pracuję i chcę pracować dla Was.

Chcieliście młodą świeżą krew oto jestem teraz czekam na wasz ruch i zachęcam was do głosowania na mnie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIEJSCE NR 10  Wojciech Powszedniak i pracuję na stanowisku Mistrza w Zakładzie Amoniaku.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę w jak poważnej sytuacji znajduje się nasza firma. Wszyscy zastanawiamy się co można jeszcze zrobić, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla naszej firmy. Rada Pracowników jest jednym z ważnych ogniw, które łączą pracodawcę i pracowników. To dzięki pracy członków Rady pracownicy są informowani o bieżących planach i aktualnej sytuacji. Nie wyobrażam sobie aby pracownicy nie wiedzieli co się dzieje w ich miejscu pracy i musieli składać rzeczywistość w całość z plotek i półprawd. Dlatego wiedząc o tym postanowiłem kandydować na członka Rady aby móc rzetelnie informować załogę, a kiedy będzie potrzeba interweniować, aby zapobiec niewłaściwym działaniom, które mogą nastąpić.

Razem z Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność, której jestem członkiem zaprezentowaliśmy plan, który jest na naszej stronie i wytrzymał próbę. Nikt nie zakwestionował zaproponowanych tam rozwiązań. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze długa droga przed nami wszystkimi ale z Waszym głosem oraz Waszą pomocą uważam, że jesteśmy w stanie wyjść obronną ręką z tej trudnej sytuacji.

Proszę Was wszystkich o czynny udział w wyborach oraz oddanie na mnie głosu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIEJSCE NR 11  Nazywam się Piotr Radomski – pracuję w Dziale Zarządzania Majątkiem Trwałym na stanowisku specjalisty ds.majątkowych i gospodarki gruntami. Ukończyłem studia wyższe na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Gospodarka Przestrzenna w Katowicach, uzyskałem państwową licencję zarządcy nieruchomości.

Na co dzień w pracy zawodowej współpracuję z Działem Prawnym, Księgowością Majątkową, Działem Rozrachunków Publicznoprawnych jak również instytucjami Państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego.

Jako wiceprzewodniczący Sekcji Młodych Solidarności z powodzeniem koordynowałem realizację wolontariatu pracowniczego w 2022 roku, rajdu rowerowego oraz aktywnie angażowałem się w realizację pozostałych inicjatyw Sekcji.

Wszyscy wiemy jak ważna jest kultura pracy oparta na solidarności pracowniczej, wzajemnej życzliwości oraz szacunku dla każdego pracownika. To wszyscy pracownicy naszego Zakładu stanowią jego największą wartość. Należy szukać tego co łączy, a nie dzieli. To nie jest właściwa chwila na wzajemne oskarżenia, rozliczanie innych za wynikłe błędy i nietrafione decyzje.

Realna możliwość wpływania na ważne decyzje zapadające w naszej firmie pozwoli mi na wprowadzenie istotnych zmian organizacyjnych oraz zasadnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy. Funkcjonowanie organizacji oparte na wzajemnym poszanowaniu praw wszystkich pracowników może stanowić jedyną właściwą drogę funkcjonowania dla naszego Zakładu, na co będę szczególnie zwracał uwagę będąc Państwa przedstawicielem oraz do czego się przed Wami zobowiązuję. Bardzo proszę o oddanie na mnie swojego głosu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIEJSCE NR 12  Waldemar Sikora w Z.A Puławy pracuję od  1997 roku i od tego samego roku należę do NSZZ „Solidarność”

Od 1997 do 2007 pracowałem na stanowisku Elektromonter Urządzeń Stacyjnych w Zespole Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Od 2007 jestem pracownikiem Zakładu Elektrociepłowni na stanowisku Starszy Specjalista Elektryk,

Ponadto pełnię funkcję Społecznego Inspektora Pracy oraz jestem przewodniczącym koła Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”

Moje długoletnie doświadczenie chcę wykorzystać dla dobra wszystkich pracowników GAZAP.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIEJSCE NR 13  Justyna Stelliga. W Spółce jestem zatrudniona od 4 lat, w Komórce Głównego Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Istotą mojej pracy jest nieustanne poszukiwanie coraz lepszych i wydajniejszych metod działalności przedsiębiorstwa.

Posiadanie przeze mnie wykształcenie prawnicze i doświadczenie zawodowe, pozwolą mi na profesjonale podejście do zgłaszanych Radzie Pracowników problemów.

Jako członek Rady, będę dbała o dobro naszego zakładu i każdego pracownika, bez względu na jego przynależność związkową. Będę dążyła do tego, aby Rada Pracowników prowadziła konsultacje z pracodawcą w dobrej wierze oraz
z poszanowaniem interesów stron. Chciałabym, aby pracownicy otrzymywali na bieżąco rzetelne informacje dotyczące sytuacji Spółki.

Zapraszam do rozmów, Razem możemy więcej!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MIEJSCE NR 15  Grzegorz Świtalski, pracę w zakładach rozpocząłem 14 lat temu.  W spółce jestem zatrudniony na stanowisku st. spec. informatyk w dziale serwisu i administracji IT.  Mieszkam w Puławach od 47 lat, problemy naszego zakładu nie są mi obce. Analizując rynek akcji naszej firmy od 2016r sukcesywnie spada. Chciałby zaangażować się w prace na rzecz naszej firmy. Wiele rzeczy wymaga poprawy, inne rzeczy trzeba zmienić a wtedy w naszym zakładzie praca będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza. Moim podstawowym celem jako członka rady pracowników jest reprezentacja osób zatrudnionych oraz szeroko rozumianych konsultacji z przełożonym. Jako członek rady będę zabiegał o dobro naszego zakładu i każdego pracownika.

Aby tak się  stało musimy wszyscy wspólnie zaangażować się w pracę dla dobra firmy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wybór jest prosty:

albo Załoga w wyborach do Rady Pracowników poprze plan NSZZ Solidarność i wtedy wyjdziemy z Grupy na własnych warunkach,

albo poprze: Wonga, OPZZ, Kadrę, ZZIiT,

a wtedy zostaniemy w Grupie, albo wyjdziemy z niej na warunkach ORLEN-u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =