Chcemy być w Tarnowie – suweren przemówił

cze 15, 2023 | Aktualnosci

Gratulujemy wybranym do Rady Pracowników, będziemy ich rozliczać z pracy.

Dziękujmy wszystkim którzy oddali głosy na kandydatów NSZZ Solidarność, każdy z nich jest dla nas zobowiązaniem. Wyniki pokazują: jak wiele pracy przed nami , oraz że możemy pracować bez presji.

Trzeba jednak też sobie jasno powiedzieć, że nasza Załoga w swojej większości jest za pozostaniem w Grupie Azoty Tarnów, lub miękkimi negocjacjami z Orlen. Cóż vox populivox Dei i nie wolno mu się sprzeciwiać, trzeba go słuchać. 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 1 =