CENZURA WRACA – TEGO NIE USŁYSZYSZ W RADIOWĘŹLE !

gru 13, 2018 | Aktualnosci

Dziś jest rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego i pewnie wszyscy, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach czy byli świadkami tychże, nie spodziewali się, że w takiej chwili przyjdzie nam walczyć o podstawowe wolności, które przecież wywalczyli nasi poprzednicy. Otóż przemówienie przewodniczącego KM NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Puławy Piotra Śliwy napotka na …. cenzurę, tak szanowni państwo na cenzurę. Okazało się, że wcześniej ustalone przez związki i zarząd reguły korzystania z radiowęzła to czcze pogadanki, zakończone nic nie znaczącym protokołem. Stanowiska Komisji związków miały być dopuszczone do rozgłośni zakładowej, a tymczasem władza nic nie robi sobie z ustaleń. Nie dopuszcza wystąpienia Piotra Śliwy z okazji uroczystości związanej z 13 grudnia, która odbędzie się pod tablicą pamiątkową przy Bramie nr 1.

 Czy to początek nowych reguł, nowych porządków czy może tylko zwykłe niedopatrzenie? Mam nadzieje, że to ostatnie, ponieważ zaczynam drżeć o wszystkie podpisane umowy pomiędzy związkami a zarządem. Pozbyłem się złudzeń, że umowy dżentelmeńskie, które nie były spisywane a uzgadniane tylko ustnie, będą respektowane. Pokazał nam już zarząd, przy okazji premii świątecznej, gdzie możemy takie umowy włożyć.

Jestem oburzony cała sytuacją i liczę ze mimo wszystko zarząd G A Puławy zweryfikuje swoją postawę i wszystko wróci na normalne tory i umowy dwustronne zaczną być respektowane.

Wojciech Powszedniak

Sekretarz KM NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA

 

TEKST  “ARESZTOWANEGO” PRZEMÓWIENIA PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA ŚLIWY

Wolność i nadzieja to dla człowieka podstawowe wartości, bez których nie można normalnie funkcjonować. 13 grudnia 1981 roku komuniści postanowili zabrać je Polakom. Oczywiście ubrali to w piękne frazesy o ocleniu narodu. Wszyscy jednak wiedzieli jaka jest prawda. Władza, będąca na usługach sowietów,  za wszelką cenę postanowiła złamać Polakom kręgosłup wolności i zabrać nadzieję na to, że kiedykolwiek wrócą czasy, gdy Polak będzie w swoim kraju czuł się jak u siebie.

Komuniści nienawidzili i nienawidzą dalej wszystkiego, co niezależne i samorządne, dlatego ich najbardziej brutalne działania skierowane były przeciw Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Solidarność. Brutalność w stosunku do liderów związkowych  była ogromna i nie ustała po zakończeniu stanu wojennego, oficjalnie trwała aż do upadku komuny, a nieoficjalnie trwa do dziś – dowodem tego są choćby dużo niższe emerytury tych zwolnionych z pracy od tych, którzy ich zwalniali i nie mam tu na myśli tylko funkcjonariuszy aparatu PRL. Dziś dawni dyrektorzy i kierownicy, którzy preparowali fałszywe dowody na rzekome przekroczenia obowiązków opozycjonistów, chodzą i z szyderczym uśmiechem drwią mówiąc: i po co Ci to było – zobacz na mój pasek emerytury.

Ze smutkiem należy powiedzieć, że dziś praktyka szykanowania za poglądy i walkę o sprawiedliwość społeczną ma nadal miejsce i co szczególnie przykre, dzieje się to w naszym zakładzie pracy, gdzie zwalnia się działaczy związkowych lub nakłada się na nich kary porządkowe tylko po to, żeby zastraszyć NSZZ Solidarność.

Wiedząc o tym wszystkim, stojąc tu pod tą tablicą, chcę złożyć zobowiązanie, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność w Zakładach Azotowych Puławy pod moim kierownictwem, nigdy nie pozwoli na niszczenie naszej firmy i jej pracowników. Takiej deklaracji wymaga od nas nie tylko chwila obecna, nie tylko dobro obecnych pracowników, ale też pamięć tych, którzy mieli odwagę przeprowadzić najdłuższy w Polsce strajk, który zakończył się 19 grudnia. Nie było odważniejszych ludzi w Polsce od naszych poprzedników w Puławach.

Zapraszam wszystkich Państwa 16 grudnia na odsłonięcie pomnika ku czci bohaterów tamtych czasów.

Niech obecność w tym dniu zarówno w kościele pod wezwaniem św. Brata Alberta na Mszy o godzinie 12, jak i pod pomnikiem,  będzie manifestacją naszej jedności i poparcia dla działań, których celem jest odzyskanie przez Załogę Puław wolności i nadziei, że w naszym zakładzie pracy będziemy czuli się jak u siebie,  a nie jak parobki.

Piotr Śliwa

Przewodniczący KM NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 15 =