CBA udaremniło korupcję w Zakładach Azotowych w Puławach

lip 12, 2016 | Aktualnosci

Biznesmeni chcieli skorumpować jednego z kierowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali ich tuż po wręczeniu łapówki. Sprawa dotyczyła kontraktu na ponad 8 mln zł.

Ustalenia funkcjonariuszy z lubelskiej delegatury CBA wskazywały na próbę skorumpowania osoby odpowiedzialnej za BHP w zakładach chemicznych. Sprawa dotyczyła kontraktu na ponad 8 mln zł na serwisowanie specjalistycznej, multiochronnej odzieży dla pracowników przedsiębiorstwa. Zakłady azotowe rozważały decyzję niekontynuowaniu, podpisanej jeszcze w 2013 r., umowy z zewnętrzną firmą.

W grę wchodził kolejny wielomilionowy kontrakt na 4 lata, który zgodnie z zapisami mógł być przedłużony automatycznie, bez nowego przetargu. Zarząd spółki zewnętrznej, zarabiającej na tej umowie, podjął próbę przekupienia osoby odpowiedzialnej za to w Zakładach Azotowych „Puławy”.

Sprawa nie uszła uwadze CBA. Tuż po wręczeniu 8 tys. zł w gotówce, na parkingu przed jednym z hoteli, lubelscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezesa i członka zarządu spółki – kontraktora zakładów „Puławy”. Zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcji gospodarczej i wręczenia łapówki.

Na podstawie materiałów zebranych przez Delegaturę CBA w Lublinie, Prokuratura Okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo. W zabezpieczaniu dowodów w sprawie funkcjonariusze Biura współpracowali z przedstawicielami Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Źródło. biznesaletr.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 7 =