Byliśmy w Tarnowie – podsumowanie i zdjęcia

wrz 6, 2012 | Z zakładu

W związku z działaniami przeciwko sprzedaży ZA Puławy SA, grupie kapitałowej Tarnów dwa Związki Zawodowe naszej Firmy tj. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych i NSZZ Solidarność ZA Puławy SA., a także przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSSZ Solidarność Marian Król a także Sekretarz Związku Krzysztof Choina udali się do Tarnowa i Krynicy, aby tam bronić niezależności naszej firmy przez Tarnowem.

W tym miejscu należy dodać, że połowa takich połączeń kończy się fiaskiem i dlatego my związkowcy nie zgadzamy się na taką prywatyzację. Spowodować ona może olbrzymie Zwolenia w naszej firmie, a także w całym środowisku puławskim ( sklepach, zakładach usługowych), całej Lubelszczyzny czy kraju.

Podczas wyjazdu, który odbył się w dniach 3-5.09. chcieliśmy aby uczestnicy Forum Inwestycyjnego w Tarnowie a także Forum Ekonomicznego w Krynicy dowiedzieli się o naszych obawach, aby ktoś rzetelnie zastanowił się nad sensem takiego połączenia.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji foto z naszej wizyty zarówno w Tarnowie jak i Krynicy. Jak wiemy nasza akcja informacyjna została zauważona i wielu uczestników forum czy zwykłych mieszkańców z zainteresowaniem brało ulotki, a także dopytywało się o szczegóły w długich rozmowach z uczestnikami naszej akcji.

  • RELACJA FOTOGRAFICZNA Z MANIFESTACJI
  • Statut organizacji

    Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

    Kontakt z nami

    10 + 7 =