Brak wspólnego programu

wrz 28, 2022 | Aktualnosci

Co jest przyczyną tak irracjonalnie bezwstydnego zachowania Targowicy?

Jak można podcinać gałąź, na której się siedzi? Jak można pluć do miski, z której zaraz będzie się jadło razem z kolegami? To normalnym, uczciwym ludziom nie mieści się w głowie.

Co i rusz pojawiają się apele o jedność związkową i to są bardzo słuszne postulaty. Solidarność wielokrotnie wyciągała rękę do zgody i wspólnego działania, ale zawsze nie można było dojść do porozumienia, zawsze ktoś z Targowicy wkładał kij w szprychy.

Teraz wiadomo dlaczego – nie mamy wspólnej podstawy programowej – oto cały sekret.

My (NSZZ Solidarność) nie kradniemy, nie fałszujemy danych, nie naciągamy firmy na etaciki, nie wyprowadzamy kasy na polowania, nie donosimy, nie blatujemy się z tymi, którzy sprzedali nas jak bydło. Porozumienie jest więc możliwe w dwóch przypadkach.

Pierwszy: Targowica przestanie kraść i judaszyć oraz przeprosi – do czego zachęcamy. Drugi (na który się nie zanosi): NSZZ Solidarność dołączy do obyczajów Targowicy, czy jak kto woli Tarnowicy.

Dla jasności: gdy tylko ruszy produkcja, przypomnimy Zarządowi o naszym piśmie dotyczącym wypłaty 7 000 złotych.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 10 =