Bogusław Hereć Zakładowym Inspektorem Pracy

lut 11, 2015 | Aktualnosci

10 lutego 2015r. odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. W wyborach brali udział nowo wybrani grupowi i oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy powołani na nową kadencję. Na funkcję Zakładowego Inspektora Pracy został wybrany zdecydowaną większością głosów Wieloletni członek Solidarności Pan Bogusław Hereć. Gratulujemy !!!
Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi Pracy oraz grupowym i oddziałowym Społecznym Inspektorom Pracy wybranym na tę niełatwą i odpowiedzialną funkcję życzymy aby wspólnie i przy dalszym poparciu ze strony pracowników potrafili zadbać o nasze podstawowe interesy związane z szeroko pojętą ochroną pracy i jej bezpieczeństwem.

Zdjęcia wykonał i udostępnił Sławomir Kłak.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 8 =