BONY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW ZAP OD CZWARTKU

gru 2, 2014 | Aktualnosci

INFORMUJEMY, ŻE JUŻ OD CZWARTKU 4 GRUDNIA W SALI DIALOGU SPOŁECZNEGO / PASAŻ PRZY BRAMIE NR 1/ W GODZINACH 8-14 WYDAWANE BĘDĄ BONY DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW ZAP W KWOCIE 160 ZŁOTYCH.   DLA TYCH, KTÓRZY SAMI NIE MOGĄ ODEBRAĆ BONÓW, ISTNIEJE PO UPRZEDNIM NAPISANIU PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA DLA SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA.

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 12 =