Biuletyn Świąteczny dostępny

gru 19, 2014 | Aktualnosci

Zapraszamy do drukowania o pobierania Biuletynu Świątecznego NSZZ Solidarność a w w nim… podsumowanie  2014, roku, o zarżniętej demokracji i wiele wiele innych rzeczy.

 

Biuletyn 2014 Boże Narodzenie

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 8 =