Bezrobocie nadal rośnie

sty 24, 2013 | Z kraju

Stopa bezrobocia na koniec roku wynosiła 13,4 proc. To o 0,5 pkt więcej niż miesiąc wcześniej

W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 2,13 mln osób. W ciągu miesiąca zarejestrowało się ponad 244 tys. osób – mniej niż w listopadzie, ale więcej niż rok wcześniej. Pod koniec 2011 roku stopa bezrobocia wyniosła 12,5 proc.

W grudniu 2012 roku wyrejestrowano 165 tys. osób.

Przedsiębiorcy zgłosili tylko 35,7 tys. ofert pracy.

 

Źródło. parkiet

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

7 + 3 =