Bezrobocie coraz wyższe…

lut 20, 2014 | Aktualnosci

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w każdym miesiącu 2013 roku rejestrowano wyższy poziom bezrobocia, niż w roku 2012. Najtrudniej było w lutym 2013 roku, kiedy stopa bezrobocia osiągnęła wartość 14,4 proc. W 2012 roku był to luty oraz grudzień (13,4 proc).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w listopadzie zeszłego roku wyniosła 13,2 proc. i była wyższa o 3,3 punkty procentowe w porównaniu do listopada 2012 roku. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w miesiącach letnich. Począwszy od czerwca do września wartość stopy bezrobocia wahała się w 2012 roku od 12,3 proc. do 12,4 proc., a w roku 2013 od 13,0 proc. do 13,2 proc.

Najnowszy raport nt. Barometru Ofert Pracy wskazuje, że w styczniu we wszystkich województwach zmniejszyła się liczba ofert pracy sezonowej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 1 =