Bezrobocie blisko jednocyfrowego wskaźnika

sie 11, 2015 | Ze Związku

Lipcowa stopa bezrobocia wyniosła 10,1 proc. Jeśli ten trend się utrzyma już w sierpniu możemy mieć jednocyfrowe bezrobocie. Wcześniej ministerstwo pracy prognozowało, że będzie to możliwe dopiero pod koniec roku.
Choć sytuacja na rynku pracy poprawia się, szczególnie jeśli chodzi o poziom rejestrowanego bezrobocia, a i sami pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 117 tys. nowych ofert, to równolegle zwiększa się liczba zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy pracy tymczasowej i na umowach cywilno-prawnych, w większości śmieciówek. A te nie są rejestrowane, co w znacznym stopniu zafałszowuje statystyki.
Sytuacja na rynku pracy wcale nie jest tak różowa jak pokazuje ministerstwo pracy. Rząd zamiast ograniczać skalę śmieciówek, nadal pozwala na ich swobodny rozwój ? przypominają związkowcy z ?Solidarności?. I przypominają, że w samych agecncjach pracowników tymczasowych jest dziś ponad milion (dane Polskie Forum HR).
Jak podaje resort pracy na koniec lipca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wniosła 1587 tys. osób, co jest najlepszym wynikiem od 7 lat. Sytuacja poprawia się we wszystkich województwach, ale najbardziej na Śląsku, Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że już w sierpniu bezrobocie spadnie poniżej 10 proc.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 3 =