BĘDZIEMY MANIFESTOWAĆ PODCZAS FORUM EKONOMICZNEGO

sie 30, 2012 | Z zakładu

     

NIE DLA TARNOWA TAK DLA PUŁAW

 

Przedstawiciele czterech organizacji związkowych tworzących Komitet Obrony Zakładów Azotowych Puławy tj. NSZZ Solidarność, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych , KADRA-AZOTY i Związku Zawodowego Inżynierów i Techników , będą manifestowali w trakcie XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju w dniach 04-06.09. 2012 r.

NIE DLA TARNOWA, TAK DLA PUŁAW!!!!!!!!

PUŁAWY LIDEREM W KONSOLIDACJI WIELKIEJ

SYNTEZY CHEMICZNEJ!!!!!!!!!

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 6 =