Będą nowe wybory do Rady Pracowników

lis 6, 2014 | Aktualnosci

W załączniku prezentujemy pismo skierowane do członków Komisji Wyborczej powołanych do przeprowadzenia wyborów Rady Pracowników III kadencji.

Oznacza ono unieważnienie poprzednich wyborów i przeprowadzenie nowych.

pismo komisja

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 12 =