Bardzo dobre wyniki Puław

maj 13, 2015 | Z zakładu

Ponad miliard złotych przychodów, prawie 175 mln złotych zysku netto. Wchodzące w skład Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy pierwszy kwartał obecnego roku mogą uznać za bardzo udany.

Oba wyniki są lepsze niż uzyskane w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wówczas bowiem spółka zarobiła “na czysto” 98 mln złotych. Przychody ze sprzedaży wynosiły natomiast około 980 mln zł.

Skąd takie dobre wyniki Puław? Spółka z Województwa Lubelskiego jest największym beneficjentem dobrej sytuacji na rynku nawozowym. Do tej ostatniej przyczyniła się do łagodna aura, która sprzyjała wcześniejszemu rozpoczęciu wiosennego sezonu aplikacji nawozów w kraju – skomentował sytuację segmentu nawozowego Andrzej Skolmowski, wiceprezes Grupy Azoty odpowiedzialny w niej m.in. za finanse.

Puławy to największa spółka w Grupie Azoty. Firma specjalizuje się w produkcji nawozów (które stanowią około 60 proc. produkcji firmy). Za pozostałe 40 proc. odpowiadają segmenty produktów chemicznych.

Puławy to także trzeci co do wielkości światowy producent melaminy. Ten związek chemiczny o postaci białego proszku stosowany jest do wyrobu żywic melaminowych, wykorzystują go branże samochodowa, meblarska, papiernicza i przemysł włókienniczy.

Źródło. wnp.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 13 =