Azoty w pierwszej setce ?Polityki?

maj 15, 2013 | Z kraju

Osiem spółek z województwa lubelskiego wśród 500 największych polskich firm tygodnika ?Polityka?. Za kryterium przyjęto przychody ze sprzedaży w 2012 roku.

Regionalną perłą w koronie są Zakłady Azotowe Puławy – jako jedyne w pierwszej setce. Są na 60 miejscu, o dziesięć wyżej niż rok wcześniej. Ze sprzedaży swych wyrobów uzyskały 3 miliardy 760 milionów złotych. Puławy były też 16. najbardziej zyskowną firmą w Polsce i 36. największym eksporterem. Są również 22. co do wielkości spółką giełdową.
Do drugiej setki weszły grupy kapitałowe Emperia Holding, Lubelski Węgiel Bogdanka i Black Red White. 140. miejsce Emperii to jednak trzeci największy spadek roku – aż o 110 pozycji. Nadal jest jednak 41. co wielkości spółką giełdową. Na miejscu 149 Bogdanka. To skok o 47 miejsc. Jako jedyna z firm lubelskich zdobył ‘Biały Listek’ za społeczną odpowiedzialność biznesu. Black Red White spadł o 10 pozycji na 163.
W trzeciej setce jest Tezet Gaz na miejscu 277, o siedemnaście niższym niż w 2011 roku. W czwartej – Stanchem Lublin na 345, PPH Standard na 350, co oznacza wzrost notowań o 29 pozycji, a na 375 Spóldziełnia Mleczarska Spomlek z Radzynia Podlaskiego. Poprawiła swą pozycję o 50 miejsc, co dało jej 29. lokatę w krajowym rankingu największych wzrostów wartości przychodów ze sprzedaży.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 8 =