Aż 46 % młodych myśli o emigracji…

lip 16, 2015 | Aktualnosci

Aż 46 proc. młodych ludzi rozważa emigrację po zakończeniu studiów – wynika z badania przeprowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, które cytuje “Rzeczpospolita”.
Niemal połowa ludzi urodzonych w latach 1984 a 1997 (“Pokolenie Y”) chce wyemigrować z Polski. Głównym powodem są kwestie zarobkowe. Jednak, jak podkreśla ?Rzeczpospolita”, to tylko jeden z powodów, który skłania młodych Polaków do emigracji. Wpływ na ich decyzje ma także brak pracy, umowy śmieciowe, nieudolny system zarządzania.
Z badań stowarzyszenia wynika, że “Pokolenie Y” to przede wszystkim osoby, które są wielozadaniowe, elastyczne, mają dużą zdolność przemieszczania się i świetnie znają nowe technologie. Eksperci podkreślają, że nasza gospodarka jest zbyt mało innowacyjna i nie tworzy się miejsc pracy na miarę XXI wieku. Dlatego młodzi ludzie myślą o wyjeździe z kraju.
?Pokolenie Y? nie jest zainteresowane jedynie swoją karierą i rozwojem zawodowym. Aż 28 proc. osób ankietowanych przez PSK zadeklarowało, że najważniejszym priorytetem w jest dla nich pogodzenie życia zawodowego z życiem prywatnym.
hd

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 6 =