APEL DO POSIADACZY AKCJI

lip 11, 2012 | Aktualnosci

Apelujemy do wszystkich posiadaczy akcji Zakładów Azotowych Puławy SA o nieodpowiadanie  na wezwanie Synthosa do sprzedaży akcji.
Warto zwrócić uwagę, że jeszcze w marcu 2012 r. PKO BP rekomendowało cenę 123.54 za akcję ZA ,,Puławy”. Cena oferowana przez Synthos jest znacząco niższa. Spodziewamy się, że w wyniku realizowanego w ostatnich latach programu inwestycyjnego a także dokonywanych przejęć, wartość Puław, a co za tym idzie ich akcji może jeszcze wzrosnąć.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 2 =