Ankieta o pędzącej głupocie

lut 4, 2020 | Aktualnosci

1. Czy członkowie zarządów spółek skarbu państwa powinni przechodzić obowiązkowe badania psychiatryczne?

View Results

Loading ... Loading ...

2. Czy firmą zatrudniajacą 3500 osób powinna kierować osoba zarzadająca wcześniej 15 osobowym zespołem?

View Results

Loading ... Loading ...

3. Czy grilowanie prezesa to zadanie związków zawodowych?

View Results

Loading ... Loading ...

4. Czy znasz ludzi którzy gdyby głupota mogła latać przebiliby stratosferę ? I czy pełnią oni kierownicze funkcje?

View Results

Loading ... Loading ...

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 1 =