ANKIETA DLA PIONU FINANSOWEGO

lut 7, 2024 | Aktualnosci

Uwaga!

Informacja!

 

W dniach 8 i 9 lutego 2024 roku

od godziny 13.30 do 14.30

w sali numer 16

budynku Dyrekcji Naczelnej

 

oraz w dniach 8,9,12 i 13 lutego 2024 roku
BIURO SOLIDARNOŚCI – 7:00 – 15:00

będzie przeprowadzona anonimowa ankieta dla pracowników Pionu Finansowego dotycząca wydzielenia ich jako osobnej jednostki lub formy organizacyjnej ze struktury GA ZAP S.A.

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

Ankieta dla Pracowników Pionu Księgowego

  • Czy popierasz wydzielenie Pionu Finansowego ze struktury GA ZAP S.A.

TAK                                         NIE

  • Czy będziesz czynnie popierał/a działania Związków Zawodowych sprzeciwiających się wydzielenia Pionu Finansowego ze struktury GA ZAP S.A.

TAK                                         NIE

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 2 =