Akcja Protestacyjno- Informacyjna w Lublinie

lut 17, 2015 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym (17 lutego br.) odbyło się spotkanie przewodniczących trzech central związkowych na szczeblu wojewódzkim.

Przedstawiciele NSZZ ?Solidarność?, OPZZ i Forum Związków Zawodowych z Lubelszczyzny podjęli decyzje o przeprowadzeniu akcji protestacyjno-informacyjnej w dniu 19 lutego br.

Pikieta rozpocznie się zbiórką o godz. 14:00 na Placu łokietka w Lublinie (przed siedzibą ZR NSZZ ?Solidarność).

Zakończenie akcji, pod hasłem ?DOŚĆ EKONOMII WEDŁUG PLATFORMY?, zaplanowano ok. godz. 16:00.

W imieniu przewodniczącego ZR, Mariana Króla, zapraszamy Związkowców, a także Wszystkich, którzy mają dość wspomnianej ekonomii do udziału w pikiecie!kopacz ewa

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 15 =