Agencje pracy tymczasowej oszukują pracowników

lis 27, 2014 | Aktualnosci

Źle skonstruowane umowy i naliczanie czasu pracy to najczęstsze nieprawidłowości w agencjach pracy tymczasowej. Państwowo Inspekcja Pracy przedstawiła raport z kontroli, w którym wykazano tego typu nieprawidłowości aż w 64 proc. przypadkach. “Solidarność’ mówi o problemie od lat. W 2012 roku Piotr Duda, szef Związku osobiście wręczył premierowi Tuskowi projekty dwóch ustaw przygotowane przez ekspertów ?Solidarności?. Jeden z nich dotyczył właśnie zatrudniania pracowników tymczasowych. Jednak politykom niespecjalnie zależy, aby coś zmienić.

?Dziennik Gazeta prawna? informuje, ze według PIP najczęstszą praktyką w agencjach pracy tymczasowej są uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie uzgodnień między agencją a pracodawcą użytkownikiem, dotyczących warunków pracy tymczasowej. W 27 proc. przypadków podmioty nie ustaliły warunków pracy tymczasowej oraz zakresu obowiązków pracowników tymczasowych, natomiast uchybienia w tej kwestii wykazano w 84 dokumentach (w 36 agencjach).

Wśród odnotowanych nieprawidłowości uwagę zwracają przypadki nieuzgodnienia rodzaju prac, kwalifikacji koniecznych do wykonywania pracy tymczasowej oraz długości okresu świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych, a także zamieszczania w umowie zapisów ograniczających możliwość bezpośredniego zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika.

Agencje stosują w umowach zapis, w którym pracownik godzi się na wypłatę wynagrodzenia dopiero po przepracowaniu określonej ilości godzin. Częsta praktyka jest taka, że pracownik następnie jest delegowany do mniejszej ilości prac, po czym następnie zgodnie z umową nie otrzymuje wynagrodzenia. Dotyczy to również pracowników wyjeżdżających za granicę.

W co czwartej kontrolowanej agencji stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń.

– PIP potwierdza to, na co od dawna zwracamy uwagę. O nieprawidłowościach, a nawet patologiach w funkcjonowaniu agencji pracy tymczasowej mówimy od wielu lat – komentuje Marek Lewandowski, rzecznik prasowy przewodniczącego KK NSZZ “Solidarność”- Z tego m.in powodu złożyliśmy premierowi w 2012 roku własny projekt ustawy. Ale niestety nie ma woli rozwiązania tego problemu. Pracodawcy i agencje robią na tym niezły biznes i jak widać niespecjalnie politykom zależy, aby coś zmieniać – dodaje Lewandowski.

Źródło. Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 8 =