A nos mu rośnie…

cze 28, 2018 | Aktualnosci

Poniżej oświadczenie w sprawie dzisiejszego Komunikatu w Rozgłośni Zakładowej.

W związku z kłamliwą informacją jaka pojawiła się w rozgłośni zakładowej w dniu 28 czerwca 2018r. jakoby spotkanie w dniu 2 lipca miało odbyć się z inicjatywy Prezesa Wojciecha Wardackiego załączamy skan pisma organizacji związkowych w Grupie Azoty Puławy S.A. z dnia 11 maja, które były inicjatorem w/w spotkania.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 13 =