A co ja mogłem…..???

cze 13, 2017 | Aktualnosci

Pan Grzegorz Szymański na Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu NSZZ Solidarność zapewniał, że był represjonowany za działalność w opozycji. Dokumenty ( drobny wycinek) uzyskane z Instytutu Pamięci Narodowej świadczą o czymś zupełnie innym.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

12 + 6 =