Nie dajmy się zwieść obietnicom. KK apeluje o udział w wyborach

paź 23, 2015 | Aktualnosci

“Weźmy udział w wyborach, głosujmy z rozwagą  na ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, Polskę równych szans dla wszystkich obywateli”. Komisja Krajowa zaapelowała do swoich członków i sympatyków o udział w wyborach parlamentarnych.
Skutki podjętej 25 października decyzji będą miały wielkie znaczenie dla rozwoju Polski oraz poziomu życia jej mieszkańców, podkreśla “Solidarność”. Dlatego żaden członek Związku nie powinien głosować na tych, którzy podejmowali szkodliwe decyzje, “stojące w sprzeczności z powszechnym odczuciem dobra wspólnego”.
Komisja Krajowa apeluje, aby nie głosować na tych, którzy wydłużyli czas pracy osób niepełnosprawnych, wydłużyli wiek emerytalny, ograniczyli nasze prawa obywatelskie w ustawie o zgromadzeniach czy wprowadzili anty pracownicze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych,  liberalizując tym samym prawo o czasie pracy. Nie wybierajmy tych, którzy byli przeciw obniżeniu podatku dla osób najuboższych, przeciw prawu rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym ich sześcioletnich dzieci.
Nie dajmy się zwieść gładkim i pustym obietnicom, podkreślają członkowie KK. Dzięki stronie www.sprawdzampolityka.pl można skonfrontować to, co posłowie mówią w kampanii wyborczej, z tym co robili przez ostatnie dwie kadencje.
Weźmy udział w wyborach i  głosujmy z rozwagą na tych, którzy chcą budować “Polskę solidarną, Polskę równych szans dla wszystkich obywateli”.
Źródło. Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

1 + 1 =