Relacja z debaty

lip 16, 2012 | Z kraju

W dniu 14.07.12  z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej Solidarność ZA Puławy SA odbyła się debata dotycząca sprzedaży 100% akcji Zakładów Azotowych będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Firmie Sythnos, która rzuciła wezwanie kupna pakietu kontrolnego akcji. W debacie uczestniczyło ponad 100- przedstawicieli z różnych środowisk i przedstawiciele powiatów województwa Lubelskiego, oraz nasi parlamentarzyści senator Stanisław Gogacz, posłanka Gabriela Masłowska czy poseł Jarosław Żaczek. Nie zabrakło także przedstawicieli Związków Zawodowych: Związek Zawodowy Inżynierów i Techników na czele z przewodniczącym Andrzejem Smętkiem, Związkiem Zawodowym Pracowników ZA Puławy z wiceprzewodniczącym Markiem Maraszkiem a także przedstawiciele Związku Zawodowego Kadra AZOTY.

 

Debata toczyła się w kontekście sprzedaży naszej firmy przez MSP firmie Synthos o jej zasadności, oraz zagrożeniach, które mogły by być konsekwencją tej transakcji. Rozmawiano o konsekwencji prywatyzacji, która mogłaby doprowadzić do wygaszenia ZAP lub dużych zwolnień grupowych, oraz ich negatywnych wpływów na środowisko Puław i okolicy.

Podczas debaty wypracowane następujące stanowisko:

 

 Stanowisko z dnia 14.07.2012 roku

przyjęte podczas Debaty Publicznej  pt. ?Lubelszczyzna nie zgadza się na prywatyzację Zakładów Azotowych Puławy”

 

My mieszkańcy miast i miejscowości Lubelszczyzny razem z Komisją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Zakładów Azotowych Puławy oraz Senator RP Stanisław Gogacz kierujemy ostry, stanowczy i zdecydowany apel do Ministra Skarbu Państwa – właściciela 50,67% akcji – aby nie reagował na publiczne wezwanie Spółki Synthos na sprzedaż 100% akcji adresowane do akcjonariuszy Zakładów.

Zakłady Azotowe Puławy S.A. to polskie przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą w Puławach, produkujące nawozy azotowe, jeden z największych na świecie producentów melaminy i największe polskie przedsiębiorstwo w branży Wielkiej Syntezy Chemicznej. W 2011 roku spółka nabyła 98,43% udziałów w Gdańskich Zakładach Nawozów Fosforowych, natomiast w 2012 roku spółka nabyła 85% udziałów w Chorzowskich Zakładach Chemicznych tworząc w ten sposób Grupę Kapitałową Puławy. Zakłady w Puławach są laureatem wielu nagród na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym m.in. Nagrody Lubelski Orzeł Biznesu przyznanej przez Lubelski Związek Pracodawców. Puławy zajmują drugie miejsce w UE pod względem produkcji nawozów azotowych, którą to pozycję potwierdza również powierzenie obecnemu Prezesowi Zakładów Azotowych Puławy funkcji wiceprezydenta europejskiej organizacji nawozowej Fertilizers Europe. Za rok kalendarzowy 2011 wyniki Zakładów to 3.6 mld zł. przychodów oraz zysk netto 538 mln zł. W opublikowanym 4 czerwca 2012 roku przez Gazetę Giełdy Parkiet rankingu ?Najbardziej wartościowych spółek chemicznych i paliwowych” Zakłady Azotowe Puławy są najlepszą i najbardziej efektywną spółką w Polsce. To dzięki Zakładom Azotowym, spółkom zależnym i kooperantom miasto Puławy pozytywnie wyróżnia się na tle Polski Wschodniej i jest drugim po Lublinie miastem na gospodarczej mapie województwa. Puławy są obok Bogdanki najważniejszą firmą w biednym regionie lubelskim, to największy pracodawca, to uznany mecenas sportu i kultury. Dlatego w związku z ogłoszonym przez Firmę Synthos S.A. wezwaniem na zakup 100% akcji Zakładów, wiedząc również o istnieniu rządowego planu prywatyzacji do 2013 roku gdzie Zakłady zostały przeznaczone do prywatyzacji, my uczestnicy Debaty Publicznej tym bardziej poprzez głosy w dyskusji oraz podpisy pod tym stanowiskiem zdecydowanie i kategorycznie bronimy takiego statusu właścicielskiego w którym – tak jak obecnie – Minister Skarbu Państwa posiada ponad 50% akcji. Oczekujemy, że w związku z przedstawionymi argumentami Minister Skarbu Państwa nie będzie reagował na publiczne wezwanie Spółki Synthos.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 8 =