Po spotkaniu u Pani poseł Małgorzaty Sadurskiej

lip 3, 2012 | Z kraju

W związku z zaproszeniem Pani poseł Małgorzaty Sadurskiej w dniu dzisiejszym o godzinie 15 w biurze Pani poseł stawili się wszyscy przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych naszej firmy. Spotkanie dotyczyło tematu jutrzejszego posiedzenia Komisji Skarbu Państwa, w sprawie ewentualnych zmian własnościowych Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Stanowisko Związków Zawodowych jest jednoznaczne. Brak jakichkolwiek zmian własnościowych w firmie. Analizowaliśmy jakiej argumentacji użyć, aby przekonać członków Komisji od odstąpienia na wezwanie Synthosu. Na spotkaniu został wypracowany dezyderat, który Pani poseł Małgorzata Sadurska przedstawi w/w Komisji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 8 =