64. Memoriał Janusza Kusocińskiego

maj 29, 2018 | Aktualnosci

Komisja Międzyzakładowa organizuje wyjazd na 64. Memoriał Janusz Kusocińskiego.Memoriał odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Koszt wyjazdu dla członków związku 40 zł. (cena zawiera transport i bilet). Minimalna liczba osób by wyjazd doszedł do skutku to 20 osób.

Posiadamy również same bilety.

Zapisy w Biurze Związku. Decyduje kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczona liczbę biletów.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

11 + 8 =